Содержание

Стала Планка — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Значення hОдиниці
6966662600000000000♠6.626×10−34Дж·с
6985413500000000000♠4.135×10−15еВ·с
6973662600000000000♠6.626×10−27ерг·с
Значення ħОдиниці
6966105400000000000♠1.054×10−34Дж·с
6984658200000000000♠6.582×10−16еВ·с
6973105400000000000♠1.054×10−27ерг·с

Стала Планка — елементарний квант дії, фундаментальна фізична величина, яка відображає квантову природу Всесвіту. Загальний момент імпульсу фізичної системи може змінюватись лише кратно величині сталої Планка. Як наслідок у квантовій механіці фізичні величини виражаються через сталу Планка.

Стала Планка позначається латинською літерою h. Вона має розмірність енергії, помноженої на час.

Частіше використовується зведена стала Планка

ℏ=h3π{\displaystyle \hbar ={\frac {h}{2\pi }}}.

Крім того, що вона зручніша для використання в формулах квантової механіки, вона має особливе позначення, яке ні з чим не сплутаєш.

uk.wikipedia.org

Стала Планка - Gpedia, Your Encyclopedia

Значення hОдиниці
6966662600000000000♠6.626×10−34Дж·с
6985413500000000000♠4.135×10−15еВ·с
6973662600000000000♠6.626×10−27ерг·с
Значення ħОдиниці
6966105400000000000♠1.054×10−34Дж·с
6984658200000000000♠6.582×10−16еВ·с
6973105400000000000♠1.054×10−27ерг·с

Стала Планка — елементарний квант дії, фундаментальна фізична величина, яка відображає квантову природу Всесвіту. Загальний момент імпульсу фізичної системи може змінюватись лише кратно величині сталої Планка. Як наслідок у квантовій механіці фізичні величини виражаються через сталу Планка.

Стала Планка позначається латинською літерою h. Вона має розмірність енергії, помноженої на час.

Частіше використовується зведена стала Планка

ℏ=h3π{\displaystyle \hbar ={\frac {h}{2\pi }}}.

Крім того, що вона зручніша для використання в формулах квантової механіки, вона має особливе позначення, яке ні з чим не сплутаєш.

Числове значення

У системі СІ стала Планка має значення[1]:

h={\displaystyle h=} 6966662606957000000♠6.62606957(29)×10−34 Дж·с.

Для розрахунків у квантовій фізиці зручніше використовувати значення зведеної сталої Планка, виражене через електронвольти:

ℏ={\displaystyle \hbar =} 6984658211927999999♠6.58211928(15)×10−16 еВ·с.

Фізична суть

Історично стала Планка була запроваджена як коефіцієнт пропорційності між енергією кванта та частотою електромагнітної хвилі:

E=hν=ℏω{\displaystyle E=h\nu =\hbar \omega },

де E{\displaystyle E} — енергія, ν{\displaystyle \nu } — лінійна, а ω{\displaystyle \omega } — циклічна частота. Це співвідношення справедливе для будь-якого тіла в квантовій механіці — будь-яка квантова система описується хвилею, частота якої визначається енергією системи.

Аналогічно, імпульс пропорційний хвильовому вектору із тим же коефіцієнтом пропорційності:

p=ℏk{\displaystyle \mathbf {p} =\hbar \mathbf {k} }
p=ℏk=hλ{\displaystyle p=\hbar k={\frac {h}{\lambda }}},

де p{\displaystyle \mathbf {p} } — імпульс, p{\displaystyle p} — його модуль, k{\displaystyle \mathbf {k} } — хвильовий вектор, λ{\displaystyle \lambda } — довжина хвилі.

Оператор імпульсу в квантовій механіці визначається як p^=−iℏ∇{\displaystyle {\hat {\mathbf {p} }}=-i\hbar \nabla }, і через нього стала Планка входить в оператор енергії — гамільтоніан.

Стала Планка має розмірність дії, тобто ту ж розмірність, що й момент імпульсу, тому вона є природною одиницею вимірювання момента імпульсу в квантовій механіці. Завдяки квантуванню проекція орбітального моменту на вибрану вісь може приймати тільки цілі значення сталих Планка, а проекція спіну — цілі або напівцілі.

Принцип невизначеності

Стала Планка фігурує в формулюванні принципу невизначеності Гейзенберга, яким квантова механіка суттєво відрізняється від класичної. Добуток невизначеності координати та імпульсу частинки повинен принаймні перевищувати половину зведеної сталої Планка:

δx⋅δpx≥ℏ2{\displaystyle \delta x\cdot \delta p_{x}\geq {\frac {\hbar }{2}}}.

Якщо в класичній фізиці для характеристики частинки потрібно знати її положення та швидкість, то для характеристики частинки в квантовій механіці потрібно знати її хвильову функцію. Хвильова функція містить повну інформацію про частинку, але неможливо побудувати її так, щоб вона одночастно точно визначала положення і швидкість частинки.

Мірило квантовості

Порівняння характерної для даної фізичної системи величини з розмірністю дії часто виступає мірилом квантовості системи і визначає те, чи можна застосовувати класичний підхід. Наприклад, якщо момент кількості руху тіла набагато перевищує значення ℏ{\displaystyle \hbar }, то його обертанння не потребує квантвого розгляду. При виведенні квазікласичного наближення застосовується теорія збурень із розкладом по ℏ{\displaystyle \hbar }.

Вимірювання

МетодЗначення h
(10−34 Дж·с)
Відносна
похибка
Посилання
Ватові терези7000662606889000000♠6.62606889(23)3.4×10−8[2][3][4]
Розсіяння рентгенівських променів7000662607450000000♠6.6260745(19)2.9×10−7[5]
Стала Джозефсона7000662606780000000♠6.6260678(27)4.1×10−7[6][7]
Магнітний резонанс7000662607240000000♠6.6260724(57)8.6×10−7[8][9]
Стала Фарадея7000662606570000000♠6.6260657(88)1.3×10−6[10]
CODATA 2010
Рекомендоване значення
7000662606957000000♠6.62606957(29)4.4×10−8[1]
9 сучасних вимірювань сталої Планка проводилися 5-ма різними методами. Там, де один метод застосовувався кілька разів, наведене значення h є усередненням, проведеним CODATA.

Перші вимірювання значення сталої Планка проводилися на основі аналізу спектру абсолютно чорного тіла та експериментів з фотоефекту. Однак, оскільки стала Планка є фундаментальною константою, то її значення впливає на багато інших фізичних величин, а тому вона потребує визначення із якомога найбільшою точністю. На початок XXI століття найточніший метод визначення сталої Планка використовує Ватові терези.

Історія

Макс Планк ввів свою сталу для пояснення спектру випромінювання абсолютно чорного тіла, припустивши, що тіло випромінює електромагнітні хвилі порціями (квантами) з енергією, пропорційною частоті (hν{\displaystyle h\nu }). У 1905 році Ейнштейн використав це припущення для того, щоб пояснити явище фотоефекту, постулювавши, що електромагнітні хвилі поглинаються порціями з енергією пропорційною частоті. Так зародилася квантова механіка, в справедливості якої обидва лауреати Нобелівської премії сумнівалися все життя.

Посилання

Виноски

 1. а б P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov [Thursday, 02-Jun-2011 21:00:12 EDT]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.
 2. ↑ Kibble, B P; Robinson, I A; Belliss, J H (1990). A Realization of the SI Watt by the NPL Moving-coil Balance. Metrologia 27 (4): 173–92. Bibcode:1990Metro..27..173K. doi:10.1088/0026-1394/27/4/002. 
 3. ↑ Steiner, R.; Newell, D.; Williams, E. (2005). Details of the 1998 Watt Balance Experiment Determining the Planck Constant.
  Journal of Research
  (National Institute of Standards and Technology) 110 (1): 1–26. 
 4. ↑ Steiner, Richard L.; Williams, Edwin R.; Liu, Ruimin; Newell, David B. (2007). Uncertainty Improvements of the NIST Electronic Kilogram. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 56 (2): 592–96. doi:10.1109/TIM.2007.890590. 
 5. ↑ Fujii, K.; Waseda, A.; Kuramoto, N.; Mizushima, S.; Becker, P.; Bettin, H.; Nicolaus, A.; Kuetgens, U. та ін. (2005). Present state of the avogadro constant determination from silicon crystals with natural isotopic compositions. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 54 (2): 854–59. doi:10.1109/TIM.2004.843101. 
 6. ↑ Sienknecht, Volkmar; Funck, Torsten (1985). Determination of the SI Volt at the PTB. IEEE Trans. Instrum. Meas. 34 (2): 195–98. doi:10.1109/TIM.1985.4315300. . Sienknecht, V; Funck, T (1986). Realization of the SI Unit Volt by Means of a Voltage Balance. Metrologia 22 (3): 209–12. Bibcode:1986Metro..22..209S. doi:10.1088/0026-1394/22/3/018. . Funck, T.; Sienknecht, V. (1991). Determination of the volt with the improved PTB voltage balance.
  IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
  40 (2): 158–61. doi:10.1109/TIM.1990.1032905. 
 7. ↑ Clothier, W. K.; Sloggett, G. J.; Bairnsfather, H.; Currey, M. F.; Benjamin, D. J. (1989). A Determination of the Volt. Metrologia 26 (1): 9–46. Bibcode:1989Metro..26....9C. doi:10.1088/0026-1394/26/1/003. 
 8. ↑ Kibble, B P; Hunt, G J (1979). A Measurement of the Gyromagnetic Ratio of the Proton in a Strong Magnetic Field. Metrologia 15 (1): 5–30. Bibcode:1979Metro..15....5K. doi:10.1088/0026-1394/15/1/002. 
 9. ↑ Liu Ruimin; Liu Hengji; Jin Tiruo; Lu Zhirong;Du Xianhe; Xue Shouqing; Kong Jingwen; Yu Baijiang;Zhou Xianan; Liu Tiebin; Zhang Wei (1995). A Recent Determination for the SI Values of γ′p and 2e/h at NIM. Acta Metrologica Sinica 16 (3): 161–68. 
 10. ↑ Bower, V. E.; Davis, R. S. (1980). The Electrochemical Equivalent of Pure Silver: A Value of the Faraday Constant. Journal of Research (National Bureau Standards) 85 (3): 175–91. 

www.gpedia.com

Почему так важна планка?

Упражнение «планка» — это отличная возможность получить плоский живот, подтянутые ягодицы, стройные ножки. При этом вам не нужно нагружать себя разнообразными тренировками длительное время. Достаточно раз в день постоять неподвижно в течение 2 минут в особой позе.

Как насчет того, чтобы подтянуть тело всего за 4 минуты? Звучит просто невероятно, да? Тем не менее, через 28 дней вы увидите результат. Вы увеличите выносливость, а также станете сильнее.

Сначала вам придется делать планку 20 секунд. Легко, правда? Постепенно выносливость будет увеличиваться, и, в конечном итоге, вы сможете простоять целых 4 минуты.

Сколько же секунд делать планку?
 • День 1 – 20 секунд.
 • День 2 – 20 секунд.
 • День 3 – 30 секунд.
 • День 4 – 30 секунд.
 • День 5 – 40 секунд.
 • День 6 – отдых.
 • День 7 – 45 секунд.
 • День 8 – 45 секунд.
 • День 9 – 60 секунд.
 • День 10 – 60 секунд.

 • День 11 – 60 секунд.
 • День 12 – 90 секунд.
 • День 13 – отдых.
 • День 14 – 90 секунд.
 • День 15 – 90 секунд.
 • День 16 – 120 секунд.
 • День 17 – 120 секунд.
 • День 18 – 150 секунд.
 • День 19 – отдых.
 • День 20 – 150 секунд.
 • День 21 – 150 секунд.
 • День 22 – 180 секунд.
 • День 23 – 180 секунд.
 • День 24 – 210 секунд.
 • День 25 – отдых.
 • День 26 – 210 секунд.
 • День 27 – 240 секунд.
 • День 28 – до предела.
Как идеально сделать планку?

Существует несколько подсказок, как добиться идеального результата:

 1. Убедитесь, что ваши руки находятся в правильном положении. Локти должны находиться под плечами, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
 2. Спина должна быть прямой. Ни в коем случае не округляйте спину.
 3. Напрягите ягодицы, чтобы максимально извлечь пользу из этого упражнения.
 4. Ноги слегка расставьте. Обратите внимание на бедра: они не должны находиться в напряжении.
 5. Дыхание должно быть медленным.

Почему именно планка?
 1. Тонизирует мышцы живота. Планка задействует грудную клетку и абдоминальные мышцы. Со временем мышцы укрепятся, и живот приобретет идеальную форму.
 2. Способствует хорошей осанке. Абдоминальные мышцы играют важную роль для поддержания хорошей осанки, поэтому планка будет просто идеальным упражнением. Со временем ваша осанка станет гораздо лучше.
 3. Улучшает гибкость. Если вы будете делать планку, то вы улучшите гибкость, так как спина и плечи задействуются в этом упражнении.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

fitnessi.ru

Стала Планка

TR | RU | KK | BE | EN |
стала планка для, стала планка упражнение
Стала Планка — елементарний квант дії, фундаментальна фізична величина, яка відображає квантову природу Всесвіту. Загальний момент кількості руху фізичної системи може змінюватись лише кратно величині сталої Планка. Як наслідок у квантовій механіці фізичні величини виражаються через сталу Планка.

Стала Планка позначається латинською літерою h. Вона має розмірність енергії, помноженої на час.

Частіше використовується зведена стала Планка

.

Крім того, що вона зручніша для використання в формулах квантової механіки, вона має особливе позначення, яке ні з чим не сплутаєш.

Зміст

 • 1 Числове значення
 • 2 Фізична суть
  • 2.1 Принцип невизначеності
  • 2.2 Мірило квантовості
 • 3 Вимірювання
 • 4 Історія
 • 5 Посилання
 • 6 Виноски

Числове значення

У системі СІ стала Планка має значення:

6.62606957(29)×10−34 Дж·с.

Для розрахунків у квантовій фізиці зручніше використовувати значення зведеної сталої Планка, виражене через електронвольти:

6.58211928(15)×10−16 еВ·с.

Фізична суть

Історично стала Планка була запроваджена як коефіцієнт пропорційності між енергією кванта та частотою електромагнітної хвилі:

,

де  — енергія,  — лінійна, а  — циклічна частота. Це співвідношення справедливе для будь-якого тіла в квантовій механіці — будь-яка квантова система описується хвилею, частота якої визначається енергією системи.

Аналогічно, імпульс пропорційний хвильовому вектору із тим же коефіцієнтом пропорційності:

,

де  — імпульс,  — його модуль,  — хвильовий вектор,  — довжина хвилі.

Оператор імпульсу в квантовій механіці визначається як , і через нього стала Планка входить в оператор енергії — гамільтоніан.

Стала Планка має розмірність дії, тобто ту ж розмірність, що й момент імпульсу, тому вона є природною одиницею вимірювання момента імпульсу в квантовій механіці. Завдяки квантуванню проекція орбітального моменту на вибрану вісь може приймати тільки цілі значення сталих Планка, а проекція спіну — цілі або напівцілі.

Принцип невизначеності

Стала Планка фігурує в формулюванні принципу невизначеності Гейзенберга, яким квантова механіка суттєво відрізняється від класичної. Добуток невизначеності координати та імпульсу частинки повинен принаймні перевищувати половину зведеної сталої Планка:

.

Якщо в класичній фізиці для характеристики частинки потрібно знати її положення та швидкість, то для характеристики частинки в квантовій механіці потрібно знати її хвильову функцію. Хвильова функція містить повну інформацію про частинку, але неможливо побудувати її так, щоб вона одночастно точно визначала положення і швидкість частинки.

Мірило квантовості

Порівняння характерної для даної фізичної системи величини з розмірністю дії часто виступає мірилом квантовості системи і визначає те, чи можна застосовувати класичний підхід. Наприклад, якщо момент кількості руху тіла набагато перевищує значення , то його обертанння не потребує квантвого розгляду. При виведенні квазікласичного наближення застосовується теорія збурень із розкладом по .

Вимірювання

МетодЗначення h
(10−34 Дж·с)
Відносна
похибка
Посилання
Ватові терези6.62606889(23)3.4×10−8
Розсіяння рентгенівських променів6.6260745(19)2.9×10−7
Стала Джозефсона6.6260678(27)4.1×10−7
Магнітний резонанс6.6260724(57)8.6×10−7
Стала Фарадея6.6260657(88)1.3×10−6
CODATA 2010
Рекомендоване значення
6.62606957(29)4.4×10−8
9 сучасних вимірювань сталої Планки проводилися 5 різними методами. Там, де один метод застосовувався кілька разів, наведене значення h є усередненням, проведеним CODATA.

Перші вимірювання значення сталої Планка проводилися на основі аналізу спектру абсолютно чорного тіла та експериментів з фотоефекту. Однак, оскільки стала Планка є фундаментальною константою, то її значення впливає на багато інших фізичних величин, а тому вона потребує визначення із якомога найбільшою точністю. На початок 21 ст. найточніший метод визначення сталої Планка використовує Ватові терези.

Історія

Макс Планк ввів свою сталу для пояснення спектру випромінювання абсолютно чорного тіла, припустивши, що тіло випромінює електромагнітні хвилі порціями (квантами) з енергією, пропорційною частоті (). У 1905 році Ейнштейн використав це припущення для того, щоб пояснити явище фотоефекту, постулювавши, що електромагнітні хвилі поглинаються порціями з енергією пропорційною частоті. Так зародилася квантова механіка, в справедливості якої обидва лауреати Нобелівської премії сумнівалися все життя.

Посилання

 • Посилання NIST щодо констант, одиниць виміру, неточностей (CODATA 2010) (англ.)
 • Історія уточнення сталої Планка (рос.)

Виноски

 1. а б P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov . National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.
 2. ↑ Kibble, B P; Robinson, I A; Belliss, J H (1990). A Realization of the SI Watt by the NPL Moving-coil Balance. Metrologia 27 (4): 173–92. Bibcode:1990Metro..27..173K. doi:10.1088/0026-1394/27/4/002. 
 3. ↑ Steiner, R.; Newell, D.; Williams, E. (2005). Details of the 1998 Watt Balance Experiment Determining the Planck Constant. Journal of Research (National Institute of Standards and Technology) 110 (1): 1–26. 
 4. ↑ Steiner, Richard L.; Williams, Edwin R.; Liu, Ruimin; Newell, David B. (2007). Uncertainty Improvements of the NIST Electronic Kilogram. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 56 (2): 592–96. doi:10.1109/TIM.2007.890590. 
 5. ↑ Fujii, K.; Waseda, A.; Kuramoto, N.; Mizushima, S.; Becker, P.; Bettin, H.; Nicolaus, A.; Kuetgens, U. та ін. (2005). Present state of the avogadro constant determination from silicon crystals with natural isotopic compositions. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 54 (2): 854–59. doi:10.1109/TIM.2004.843101.  рекомендується |displayauthors= (довідка)
 6. ↑ Sienknecht, Volkmar; Funck, Torsten (1985). Determination of the SI Volt at the PTB. IEEE Trans. Instrum. Meas. 34 (2): 195–98. doi:10.1109/TIM.1985.4315300. . Sienknecht, V; Funck, T (1986). Realization of the SI Unit Volt by Means of a Voltage Balance. Metrologia 22 (3): 209–12. Bibcode:1986Metro..22..209S. doi:10.1088/0026-1394/22/3/018. . Funck, T.; Sienknecht, V. (1991). Determination of the volt with the improved PTB voltage balance. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 40 (2): 158–61. doi:10.1109/TIM.1990.1032905. 
 7. ↑ Clothier, W. K.; Sloggett, G. J.; Bairnsfather, H.; Currey, M. F.; Benjamin, D. J. (1989). A Determination of the Volt. Metrologia 26 (1): 9–46. Bibcode:1989Metro..26....9C. doi:10.1088/0026-1394/26/1/003. 
 8. ↑ Kibble, B P; Hunt, G J (1979). A Measurement of the Gyromagnetic Ratio of the Proton in a Strong Magnetic Field. Metrologia 15 (1): 5–30. Bibcode:1979Metro..15....5K. doi:10.1088/0026-1394/15/1/002. 
 9. ↑ Liu Ruimin; Liu Hengji; Jin Tiruo; Lu Zhirong;Du Xianhe; Xue Shouqing; Kong Jingwen; Yu Baijiang;Zhou Xianan; Liu Tiebin; Zhang Wei (1995). A Recent Determination for the SI Values of γ′p and 2e/h at NIM. Acta Metrologica Sinica 16 (3): 161–68. 
 10. ↑ Bower, V. E.; Davis, R. S. (1980). The Electrochemical Equivalent of Pure Silver: A Value of the Faraday Constant. Journal of Research (National Bureau Standards) 85 (3): 175–91. 
Планківські природні одиниці
Стала Планка
Базові планківські одиниці
 • Планківська довжина
 • Планківський заряд
 • Планківська маса
 • Планківська температура
 • Планківський час
Похідні планківські одиниці
 • Енергія
 • Імпульс
 • Кутова частота
 • Напруга
 • Опір
 • Площа
 • Потужність
 • Сила
 • Струм
 • Тиск
 • Густина

стала планка для, стала планка пикатини, стала планка упражнение, стала планка фото


Стала Планка Інформацію Про
Стала Планка Коментарі

Стала Планка
Стала Планка
Стала Планка Ви переглядаєте суб єкт.

Стала Планка що, Стала Планка хто, Стала Планка опис

There are excerpts from wikipedia on this article and video

www.turkaramamotoru.com

стала Планка - это... Что такое стала Планка?

 • Планка Вивера — Фотография планки Вивера Планка Вивера (рельса Вивера, англ. Weaver rail)  система рельсового интерфейса, кронштейн для присоединения дополнительных оружейных аксессуаров и вспомогательных принадлежностей к ручному стрелковому оружию.… …   Википедия

 • квант — quantum Quant загальна назва певних порцій променистої енергії, моменту кількості руху та інших величин, якими характеризують фізичні властивості мікросистем. Розрізняють К. дії та К. енергії. К. дії стала Планка h, яка вимірюється в Дж•с. К.… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • Планк, Макс — Эта статья  о немецком физике. Другие значения термина в заглавии статьи см. на Планк (значения). Макс Планк Max Planck …   Википедия

 • Зоммерфельд, Арнольд — Арнольд Зоммерфельд Arnold Sommerfeld Зоммерфельд в …   Википедия

 • ФИЗИКА — (от древнегреч. physis природа). Древние называли физикой любое исследование окружающего мира и явлений природы. Такое понимание термина физика сохранилось до конца 17 в. Позднее появился ряд специальных дисциплин: химия, исследующая свойства… …   Энциклопедия Кольера

 • ФИЗИКА. — ФИЗИКА. 1. Предмет и структура физики Ф. наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиб. общие свойства и законы движения окружающих нас объектов материального мира. Вследствие этой общности не существует явлений природы, не имеющих физ. свойств …   Физическая энциклопедия

 • История возникновения квантовой физики — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей …   Википедия

 • Борн, Макс — У этого термина существуют и другие значения, см. Борн. Макс Борн Max Born …   Википедия

 • Гейзенберг, Вернер — Вернер Карл Гейзенберг Werner Karl Heisenberg …   Википедия

 • Важнейшие открытия в физике — История технологий По периодам и регионам: Неолитическая революция Древние технологии Египта Наука и технологии древней Индии Наука и технологии древнего Китая Технологии Древней Греции Технологии Древнего Рима Технологии исламского мира… …   Википедия

 • КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА — (волновая механика), теория, устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц (элем. ч ц, атомов, молекул, ат. ядер) и их систем (напр., кристаллов), а также связь величин, характеризующих ч цы и системы, с физ. величинами,… …   Физическая энциклопедия

 • metals_uk.academic.ru

  Стала планка — Женские хитрости

  стала планка для, стала планка упражнение
  Стала Планка — елементарний квант дії, фундаментальна фізична величина, яка відображає квантову природу Всесвіту. Загальний момент кількості руху фізичної системи може змінюватись лише кратно величині сталої Планка. Як наслідок у квантовій механіці фізичні величини виражаються через сталу Планка.

  Стала Планка позначається латинською літерою h. Вона має розмірність енергії, помноженої на час.

  Частіше використовується зведена стала Планка

  .

  Крім того, що вона зручніша для використання в формулах квантової механіки, вона має особливе позначення, яке ні з чим не сплутаєш.

  Зміст

  • 1 Числове значення
  • 2 Фізична суть
   • 2.1 Принцип невизначеності
   • 2.2 Мірило квантовості
  • 3 Вимірювання
  • 4 Історія
  • 5 Посилання
  • 6 Виноски

  Числове значення

  У системі СІ стала Планка має значення:

  6.62606957(29)×10−34 Дж·с.

  Для розрахунків у квантовій фізиці зручніше використовувати значення зведеної сталої Планка, виражене через електронвольти:

  6.58211928(15)×10−16 еВ·с.

  Фізична суть

  Історично стала Планка була запроваджена як коефіцієнт пропорційності між енергією кванта та частотою електромагнітної хвилі:

  ,

  де  — енергія,  — лінійна, а  — циклічна частота. Це співвідношення справедливе для будь-якого тіла в квантовій механіці — будь-яка квантова система описується хвилею, частота якої визначається енергією системи.

  Аналогічно, імпульс пропорційний хвильовому вектору із тим же коефіцієнтом пропорційності:

  ,

  де  — імпульс,  — його модуль,  — хвильовий вектор,  — довжина хвилі.

  Оператор імпульсу в квантовій механіці визначається як , і через нього стала Планка входить в оператор енергії — гамільтоніан.

  Стала Планка має розмірність дії, тобто ту ж розмірність, що й момент імпульсу, тому вона є природною одиницею вимірювання момента імпульсу в квантовій механіці. Завдяки квантуванню проекція орбітального моменту на вибрану вісь може приймати тільки цілі значення сталих Планка, а проекція спіну — цілі або напівцілі.


  Принцип невизначеності

  Стала Планка фігурує в формулюванні принципу невизначеності Гейзенберга, яким квантова механіка суттєво відрізняється від класичної. Добуток невизначеності координати та імпульсу частинки повинен принаймні перевищувати половину зведеної сталої Планка:

  .

  Якщо в класичній фізиці для характеристики частинки потрібно знати її положення та швидкість, то для характеристики частинки в квантовій механіці потрібно знати її хвильову функцію. Хвильова функція містить повну інформацію про частинку, але неможливо побудувати її так, щоб вона одночастно точно визначала положення і швидкість частинки.

  Мірило квантовості

  Порівняння характерної для даної фізичної системи величини з розмірністю дії часто виступає мірилом квантовості системи і визначає те, чи можна застосовувати класичний підхід. Наприклад, якщо момент кількості руху тіла набагато перевищує значення , то його обертанння не потребує квантвого розгляду. При виведенні квазікласичного наближення застосовується теорія збурень із розкладом по .

  Вимірювання


  МетодЗначення h
  (10−34 Дж·с)
  Відносна
  похибка
  Посилання
  Ватові терези6.62606889(23)3.4×10−8
  Розсіяння рентгенівських променів6.6260745(19)2.9×10−7
  Стала Джозефсона6.6260678(27)4.1×10−7
  Магнітний резонанс6.6260724(57)8.6×10−7
  Стала Фарадея6.6260657(88)1.3×10−6
  CODATA 2010
  Рекомендоване значення
  6.62606957(29)4.4×10−8
  9 сучасних вимірювань сталої Планки проводилися 5 різними методами. Там, де один метод застосовувався кілька разів, наведене значення h є усередненням, проведеним CODATA.

  Перші вимірювання значення сталої Планка проводилися на основі аналізу спектру абсолютно чорного тіла та експериментів з фотоефекту. Однак, оскільки стала Планка є фундаментальною константою, то її значення впливає на багато інших фізичних величин, а тому вона потребує визначення із якомога найбільшою точністю. На початок 21 ст. найточніший метод визначення сталої Планка використовує Ватові терези.

  Історія

  Макс Планк ввів свою сталу для пояснення спектру випромінювання абсолютно чорного тіла, припустивши, що тіло випромінює електромагнітні хвилі порціями (квантами) з енергією, пропорційною частоті (). У 1905 році Ейнштейн використав це припущення для того, щоб пояснити явище фотоефекту, постулювавши, що електромагнітні хвилі поглинаються порціями з енергією пропорційною частоті. Так зародилася квантова механіка, в справедливості якої обидва лауреати Нобелівської премії сумнівалися все життя.

  Посилання

  • Посилання NIST щодо констант, одиниць виміру, неточностей (CODATA 2010) (англ.)
  • Історія уточнення сталої Планка (рос.)

  Виноски

  1. а б P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), «The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants» (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov . National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.
  2. ↑ Kibble, B P; Robinson, I A; Belliss, J H (1990). A Realization of the SI Watt by the NPL Moving-coil Balance. Metrologia 27 (4): 173–92. Bibcode:1990Metro..27..173K. doi:10.1088/0026-1394/27/4/002. 
  3. ↑ Steiner, R.; Newell, D.; Williams, E. (2005). Details of the 1998 Watt Balance Experiment Determining the Planck Constant. Journal of Research (National Institute of Standards and Technology) 110 (1): 1–26. 
  4. ↑ Steiner, Richard L.; Williams, Edwin R.; Liu, Ruimin; Newell, David B. (2007). Uncertainty Improvements of the NIST Electronic Kilogram. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 56 (2): 592–96. doi:10.1109/TIM.2007.890590. 

  5. ↑ Fujii, K.; Waseda, A.; Kuramoto, N.; Mizushima, S.; Becker, P.; Bettin, H.; Nicolaus, A.; Kuetgens, U. та ін. (2005). Present state of the avogadro constant determination from silicon crystals with natu

  oneboulderfitness.net

  Что происходит с нашим телом из-за упражнения "планка"?

  • Источник:
  • depositphotos.com

  Мария Маргулис Автор

  В последние годы упражнение "планка" становится все популярнее. И неудивительно: его выполнение занимает совсем немного времени, не требует никакой экипировки, а результат получается просто поразительный.

  Планка пришла к нам из асан йоги, и по факту сводится к статическому опиранию на локти и пальцы ног с удержанием прямой спины в течение непродолжительного отрезка времени (в зависимости от физической подготовки человека, упражнение длится от 30 секунд до нескольких минут). Существует масса видов планки: с поднятой ногой, на одной руке, боковая, с фитболом или скамейкой. Но "костяк" всегда один и тот же: необходимо застыть параллельно полу с прямым напряженным корпусом. Что при этом происходит с телом, спросишь ты? Об этом читай ниже.

  1. Качаются практически все мышцы, тело становится более подтянутым и выносливым

  Планка является идеальным упражнением для поддержания красивой фигуры, потому как задействует все основные группы мышц нашего тела. Качаются не только руки и спина, но также пресс, косые мышцы боков, ноги и даже ягодицы. И мало того что тело приобретает более скульптурные очертания, так еще и становится более выносливым и сильным, легче перенося физические нагрузки.

  2. Уменьшается риск травм спины и позвоночника

  Планка хороша тем, что при разработке мышц она в то же время не оказывает излишнее давление на позвоночник или бедра. По данным American Council on Exercise (Американского консилиума по физическим упражнениям), регулярное выполнение планки не только значительно уменьшает боли в спине, но также укрепляет мышцы и обеспечивает сильную поддержку всей спине - особенно ее верхней части.

  3. Ускоряется обмен веществ

  Планка - отличный триггер для более активной работы организма, так как при ее выполнении сжигается больше калорий, чем при других традиционных упражнениях вроде отжиманий или приседаний. Делая планку, ты тратишь достаточное количество энергии даже при учете сидячего образа жизни. Кроме того, она не только обеспечивают повышенную скорость метаболизма, но также помогает поддерживать ее на высоком уровне в течение всего дня (и даже когда ты спишь).

  В ТЕМУ: Упражнение планка: какой эффект за неделю

  4. Значительное улучшение осанки

  Выполнение планки значительно улучшает состояние спины, так как помогает формировать осанку и накачивает мышцы живота, шеи, боков и спины. Держать прямо спину станет заметно легче.

  5. Гибкое тело

  Гибкость является ключевым преимуществом регулярной планки. При этом виде упражнений растягиваются все задние группы мышц - плечи, лопатки и ключицы - и в то же время тренируются руки и ноги.

  В ТЕМУ: Как делать упражнение планка: топ-3 секрета помогут облегчить тренировку

  Понравилась статья? Следи за другими нашими новостями в Facebook и ВКонтакте!

  edinstvennaya.ua

  Отправить ответ

  avatar
    Подписаться  
  Уведомление о